Ruszają zapytania do prawnika od czytelników! - Nabycie prawa własności do zamieszkiwanego domu, a stwierdzenie nabycia spadku

04 lipca 2013

Drukuj artykuł
Kategoria:
Porady prawne

Jak informowaliśmy już wcześniej na łamach naszego portalu, macie Państwo możliwość zgłaszania zapytań do współpracującego z nami prawnika. Jeden z Naszych czytelników postanowił skorzystać z okazaji. Oto czego się dowiedział!

 

Czytelnik: Mieszkam obecnie w domu, który był własnością mojej Cioci. Ciocia do chwili śmierci była osobą niezamężną i bezdzietną, zmarła w 2000 r. Przez całe życie moi rodzice mieszkali w tym domu. Moja Ciocia miała jedynego brata, który był moim ojcem. Mój tata i moja mama zmarli kolejno w 2005 i 2007 r. Chciałbym uregulować w jakiś sposób stan właścicielski domu, w którym zamieszkuję, ewentualnie dowiedzieć się czy przysługują mi jakieś prawa do tego domu?

Prawnik: Analizując przedstawiony przez czytelnika stan faktyczny wskazać należy, że przysługuje Panu prawo do zamieszkiwanego domu. Z uwagi na fakt, że poprzednim właścicielem domu była Pana Ciocia, a więc członek rodziny toteż uregulowanie stanu właścicielskiego domu może ograniczyć się wyłącznie do konieczności uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, a następnie dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej.

W oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, z chwilą śmierci Pana Cioci, w związku z brakiem małżonka i zstępnych oraz niedożyciem otwarcia spadku przez rodziców Pana Cioci, spadek po niej nabył Pana Ojciec (brat). Następnie na skutek śmierci Pana ojca spadek nabyła Pana mama oraz Pan. Z kolei po śmierci Pana mamy, spadek nabył Pan. W takiej sytuacji, to Pan tak naprawdę jest obecnym właścicielem domu, w którym zamieszkuje. Jedynym problemem do rozwiązania jaki pozostaje to uzyskanie odpowiedniego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po poszczególnych spadkodawcach oraz dokonanie na podstawie tak uzyskanego postanowienia wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej.

W celu uzyskania wspomnianego wyżej postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, powinien Pan złożyć w Sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po poszczególnych osobach tj. Pana Cioci, Ojcu i Mamie. Opłata od takiego wniosku wynosi 50,00 zł. Do wniosku dołączamy odpisy skrócone aktu zgonu spadkodawców.

Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, powinien Pan wystąpić do Sądu o wydanie odpisu w/w postanowienia wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Po otrzymaniu takiego postanowienia będzie Pan już uprawniony do dokonania stosownych zmian właścicielskich w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości, w której Pan zamieszkuje.

Zmian właścicielskich dokonujemy, na formularzu kw-wpis składanym w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą dla tej nieruchomości. Do wniosku dołączamy oryginał postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz ze stwierdzoną prawomocnością oraz uiszczamy opłatę w wysokości 150,00 zł.

O Autorze

Sandra Jędrzejas

Absolwentka socjologii, pedagogiki i zarządzania. Nieustanna pasjonatka zwierząt. W wolnym czasie nie stroni od dobrej książki. Stałe zatrudnienie nie przeszkadza jej w realizowaniu zadań związanych z portalem, który współtworzy społecznie od 2011 r.

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice