PORADY PRAWNE: Urlop wypoczynkowy, przy ustaniu lub zmianie stosunku pracy

15 grudnia 2013

Drukuj artykuł
Kategoria:
Porady prawne

Pytanie: Jeżeli dostałem wypowiedzenie umowy o pracę, która kończy się 28 lutego 2014 r., to ile będzie mi przysługiwało w 2014 r. urlopu wypoczynkowego do czasu zakończenia stosunku pracy?

Prawnik: W roku kalendarzowym, w którym pracownikowi rozwiązano umowę o pracę, długość jego urlopu wypoczynkowego jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy.

Zgodnie z art. 167[1] kodeksu pracy „w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 155[1] kodeksu pracy.”

W rozpatrywanej sytuacji – gdy w czasie trwania roku kalendarzowego zostanie rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem – u dotychczasowego pracodawcy, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu tam przepracowanego. Kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, jaki przysługuje pracownikowi w danym roku, a miesiąc niepełny zaokrągla się do pełnego miesiąca.

Jeżeli urlop wypoczynkowy w przysługującym lub wyższym wymiarze nie został przez pracownika wcześniej wykorzystany, pracodawca ma prawo udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, a pracownik obowiązany jest się na to zgodzić. Jest to jednak tylko i wyłącznie prawo pracodawcy, z którego nie musi skorzystać.

Tak, więc jeżeli umowa o pracę zakończy się w dniu 28 lutego 2014 r., wówczas za 2014 r. będzie Panu przysługiwało 2/12 urlopu, u dotychczasowego pracodawcy - art. 155[1] §1 pkt.1 k.p.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zmiany pracy lub znalezienia nowego zatrudnienia. Wymiar urlopu u drugiego pracodawcy zależy od przewidywanego okresu zatrudnienia. Jeśli będzie trwał co najmniej do końca roku kalendarzowego, w którym pracownik zmienia pracę, wówczas wymiar urlopu będzie proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku. Z kolei, jeśli kolejny pracodawca zatrudni go na czas krótszy niż do końca roku, wtedy wymiar jego wypoczynku trzeba ustalić proporcjonalnie do okresu pracy.

Na marginesie, pamiętać należy, że jeżeli u dotychczasowego pracodawcy wykorzystaliśmy urlop w wyższym wymiarze, niż wynika to z zasady proporcjonalności, to w nowym zakładzie pracy będzie nam przysługiwał odpowiednio skrócony wypoczynek. Innymi słowy wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być niższy (ani wyższy) niż wynikający z okresu przepracowanego w danym roku we wszystkich zakładach pracy.

Porady prawnej udzielił Wojciech Berendowicz

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice