Nowe dowody osobiste od 1 stycznia 2015 r.

23 sierpnia 2014

Drukuj artykuł
Kategoria:
Porady prawne

Od 1 stycznia 2015 r. będą obowiązywały nowe wzory dowodów osobistych. Znikną kolejne informacje: o wzroście, kolorze oczu i miejscu zameldowania. Powyższe zmiany nie oznaczają powszechnej wymiany dokumentów.

Jak tłumaczy samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest to odpowiedź na krytyczne głosy i opinie obywateli odnośnie przydatności powyższych danych, zwłaszcza że nie były one w żaden sposób weryfikowane przy składaniu wniosku o dowód osobisty.

Z dokumentu zniknie także wzór naszego podpisu. Natomiast pojawi się informacja o obywatelstwie, aby umożliwić nam posługiwanie się dokumentem w podróży i zagranicznych wyjazdach.

Istotną zmianą w samej procedurze wydania dowodu osobistego będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną wymagane będzie posiadanie uwierzytelnionego podpisu elektronicznego (weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu bądź profilu zaufanego ePUAP).

Wymiana dokumentów nie będzie jednak obowiązkowa. Dowody osobiste będą sukcesywnie wymieniane jeżeli wystąpią przesłanki do ich wymiany przewidziane w ustawie np.: upływ ważności dokumentu, uszkodzenie dokumentu.

Warto przypomnieć, że dowody zmieniamy nie po raz pierwszy. Największa chyba dotąd zmiana miała miejsce w 2001 r., kiedy to zamieniliśmy książeczki na małe plastikowe karty. Z dokumentów tych zniknęły wówczas informacje o stanie cywilnym, miejscu pracy oraz znakach szczególnych

Nowe wzory dowodów budzą jednak niepokój wśród bankowców, którzy przy pomocy danych (np. adresu zamieszkania) zawartych w dotychczasowych dowodach weryfikowali tożsamość osób dokonujących operacji bankowych, przelewów, wpłat gotówkowych.

O Autorze

Wojciech Berendowicz

Od urodzenia mieszka w Mysłowicach i wiąże z tym miastem swoją przyszłość. Z wykształcenia prawnik, udziela bezpłatnych porad pranwych. Pracuję według zasady mówiącej, że „sukces podejmowanych działań jest mierzony ilością poświęcanego im czasu.

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice