Długi spadkowe, a przyjęcie lub odrzucenie spadku

15 marca 2014

Drukuj artykuł
Kategoria:
Porady prawne

Czytelnik: W styczniu 2014 r. zmarł mój tata, z którym nie utrzymywałem od dłuższego czasu kontaktu. Jak dowiedziałem się ostatnio, mój ojciec zostawił spore długi i zaciągnięte kredyty. Czy po śmierci ojca odziedziczę długi i będę musiał spłacać wzięte kredyty. Czy istnieje jakaś możliwość uniknięcia spłaty długów.

Prawnik: W każdym przypadku kiedy umiera osoba najbliższa, a my dowiadujemy się o powołaniu do spadku i jesteśmy spadkobiercami powinniśmy dopilnować, aby wszystkie formalności i sprawy związane ze spadkobraniem zostały zakończone.
Jedną z podstawowych rzeczy jest złożenie przez spadkobiercę w terminie 6 miesięcy od momentu kiedy dowiedział się o tytule powołania (czyli o tym, że jest spadkobiercą), oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

W przypadku powzięcia wiadomości o powołaniu do spadku spadkobierca ma kilka możliwości:
 może złożyć oświadczenie o prostym przyjęciu spadku – w takim przypadku spadkobierca będzie ponosił bez ograniczenia odpowiedzialność za długi spadkodawcy;
 może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w takim przypadku spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za długi spadkodawcy tylko do wartości stanu czynnego spadku;
 może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku;

Spadkobierca może również nie złożyć żadnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i wówczas po upływie 6 miesięcy, przyjmie spadek wprost z mocy prawa. Jednakże taka sytuacja wiąże się poważnym niebezpieczeństwem w postaci odziedziczenia wszelkich długów po zmarłym.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone przed notariuszem lub Sądem rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania spadkobiercy lub sądem spadku, czyli sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W sądzie spadku oświadczenie może być złożone, jeżeli toczy się przed nim postępowanie o stwierdzenie praw do spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed sądem przeprowadza się przez złożenie stosownego wniosku o przyjęcie oświadczenia np.: o odrzuceniu spadku, a sąd wówczas na rozprawie przyjmuje stosowne oświadczenie. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone również w trakcie trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże każdorazowo należy pamiętać o tym, aby oświadczenie takie przed sądem zostało złożone przed upływem 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu.

W opisanej przez Pana sytuacji, aby uniknąć odpowiedzialności za długi może Pan według wyboru złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Należy, jednak pamiętać, że przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza zobowiązany jest Pan do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza. Wniosek taki kieruje się albo do sądu spadku lub bezpośrednio do komornika. Spisanie inwentarza jest bardzo istotnym elementem związanym z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż brak sporządzenia inwentarza spowoduje, iż będzie Pan odpowiadał całym swoim majątkiem za wszystkie długi spadkowe.

Składając wniosek o dokonanie spisu inwentarza należy mieć na uwadze to, iż do kosztów z nim związanych, należą koszty komornika wykonującego postanowienie sądu o sporządzeniu spisu inwentarza. Zgodnie bowiem z treścią art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882) za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę. Do tego należy doliczyć koszty korespondencji oraz ewentualnie inne koszty, które mogą pojawić się w toku czynności. Niemniej jednak ostateczne koszty spisania przez komornika inwentarza spadku nie są aż tak duże, a zajmują przeciętnie ok. 3 godzin, choć wszystko zależy od ilości oi rodzaju składników wchodzących do masy spadkowej.

 

Porady prawnej udzielił
Wojciech Berendowicz

O Autorze

Sandra Jędrzejas

Absolwentka socjologii, pedagogiki i zarządzania. Nieustanna pasjonatka zwierząt. W wolnym czasie nie stroni od dobrej książki. Stałe zatrudnienie nie przeszkadza jej w realizowaniu zadań związanych z portalem, który współtworzy społecznie od 2011 r.

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice