Wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej!

17 lutego 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Serdecznie zapraszamy na wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej, które odbędą się 17 lutego 2020 o godz. 11.00 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Organizatorem obchodów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński. Podczas uroczystości nastąpi wręczenie odznaczeń resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej przypadają w 101 rocznicę powołania więziennictwa. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych - pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W uroczystości wezmą udział m.in. Wiceminister Sprawiedliwości dr Michał Wójcik, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, szefowie służb mundurowych województwa śląskiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych, środowisk akademickich, instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną.

Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 153 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 19 oficerów i 14 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 34 odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz 10 odznak osobom wspierającym działania Służby Więziennej na Śląsku. Święto Służby Więziennej to także okazja do złożenia podziękowań za codzienną, bardzo trudną służbę nie tylko samym funkcjonariuszom, ale też ich bliskim, którzy na co dzień im towarzyszą i wspierają.

Uroczystość odbędzie się z udziałem kompanii honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach z pocztem sztandarowym OISW Katowice oraz pocztów sztandarowych Aresztu Śledczego w Mysłowicach, Zakładu Karnego w Raciborzu i Zakładu Karnego w Wojkowicach. Wystąpi również Reprezentacyjny Zespół Wokalny Służby Więziennej. Przygotowano również dwie wystawy: 100 – lecie Służby Więziennej oraz specjalnie przygotowaną, podkreślającą miejsce uroczystości - wystawę plakatowa prezentująca współpracę Służby Więziennej z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

11.00 –11.15 – rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości przez Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Katowicach

11.15 – 11.35 - „Józef Piłsudski – Legiony – Zagłębie Dąbrowskie” – wykład prof. dr. hab.
Dariusza Nawrota, Uniwersytet Śląski
11.35 -12.30 – wręczenie odznaczeń resortowych oraz awansów służbowych
12.30-12.45 – przemówienia okolicznościowe
12.45 – 13.00 – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego Służby Więziennej
13.00 - zakończenie uroczystości

Mat. nadesłany

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice