Wielkanocna zbiórka dla najuboższych!

31 marca 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Wszyscy musimy odnaleźć się w nowej sytuacji. Czas epidemii i związane z nim obawy o zdrowie swoje i najbliższych oraz  pogarszająca się sytuacja ekonomiczna  wielu rodzin i przedsiębiorstw działa na nas destrukcyjne.

Stowarzyszenie jako inicjator i współorganizator śniadania wielkanocnego dla potrzebujących, co roku, od czterech lat zbiera środki na paczki świąteczne, nie tylko dla osób biorących udział w śniadaniu. W tym roku nie ma możliwości organizowania Jarmarku Wielkanocnego na Bończyku, zbierania w markecie produktów do paczek świątecznych czy kwestowania przez wolontariuszy na zakup produktów do nich . Potrzeby zaś w tym zakresie z roku na rok rosną.

Na dzień dzisiejszy przekazano słodycze dla 56  podopiecznych Centrum Opiekuńczo - Wychowawczego " Nadzieja",  w przygotowaniu są paczki dla 11 dzieci zgłoszonych przez opiekuna wolontariatu w SP nr 2 oraz 12 dzieci zgłoszonych przez przewodniczącą zarządu dzielnicy Piasek w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Sportowej. Ponadto, jak co roku, chcemy się dołożyć do paczek przygotowywanych przez Szyb Bończyk. Dzięki przekazanym paczkom, może chociaż trochę uda się wywołać świąteczny nastrój w domach ok. 80 obdarowanych osób biorących corocznie udział w śniadaniu.

Jako stowarzyszenie działające non profit, dzięki  zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców, zwracamy się z prośbą:  nie zapominajcie w tych trudnych czasach o najuboższych. Prosimy o wsparcie, które  można okazać przekazując środki na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554 lub na utworzoną zrzutkę pn.:Wpłata na zrzutkę 'Wielkanocna zbiórka na paczki świąteczne dla najuboższych rodzin" utworzoną na portalu Fb.

Wspomóc możecie TUTAJ

Mat. nadesłany

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice