Studenci Uniwersytetu Śląskiego w areszcie!

16 kwietnia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Współpraca z placówkami oświatowymi – w tym – uczelniami wyższymi - jest ważnym obszarem integracji Służby Więziennej ze społecznością lokalną. Służy ona wspieraniu rozwoju edukacyjnego młodych ludzi – stojących na progu kariery zawodowej.

Mysłowicki areszt od lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Przedmiotem współpracy jest zaznajomienie studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe z realiami odbywania kary pozbawienia wolności , specyfiką pełnienia służby, metodami oddziaływań resocjalizacyjnych oraz rolą Służby Więziennej w strukturze bezpieczeństwa Państwa.

Podczas wizyty w areszcie goście mieli okazję zapoznać się z warunkami pełnienia trudnej i wymagającej służby za więziennymi murami. Poza spotkaniem z funkcjonariuszami i możliwością skonfrontowania posiadanej wiedzy teoretycznej  z praktyką – słuchacze zwiedzili mysłowicką jednostkę penitencjarną.

Wizyty studentów i uczniów w jednostkach penitencjarnych wzbogacają wiedzę i proces kształcenia młodych ludzi, uzupełniając wiedzę teoretyczną o obszary praktyki pracy penitencjarnej.

Tekst: nadesłane

Zdjęcia: Tomasz Janiec

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice