Roczna odprawa w PSP!

08 lutego 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się roczna odprawa Państwowej Straży Pożarnej.To ważne wydarzenie, w którym uczestniczą parlamentarzyści oraz Wojewoda Śląski Jaroslaw Wieczorek.

W trakcie narady, na placu przed Centralnym Muzeum Pożarnictwa prezentowane były pojazdy pożarnicze. Zobaczyć można było 6, spośród 18 samochodów zakupionych w ubiegłym roku dla jednostek PSP. Całkowita wartość zakupionego sprzętu, wyniosła ponad 19.000,000 zł; z czego w ramach projektu unijnego „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach” – etap  IV., zakupiono dla jednostek PSP 3 samochody specjalistyczne oraz zestawy sprzętu specjalistycznego, za łączną kwotę 6.714,435 zł. są to między innymi:

- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody o pojemności 9 m3 dla Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu,

- ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych z rotatorem dla KM PSP w Dąbrowie Górniczej,

- lekki samochód dowodzenia i łączności dla KM PSP w Bielsku-Białej.

 

Ponadto dzięki dofinansowaniu między innymi ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w 2019 roku zakupiono:

- samochód ratowniczo – gaśniczy dla KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju,
- 2 samochody ratowniczo – gaśnicze dla KM PSP w Zabrzu i KM PSP w Jaworznie,
- 1 samochód ratowniczo – gaśniczy dla KM PSP w Gliwicach,
- 2 ciężkie samochody  specjalne z drabiną mechaniczną SD 41 dla KM PSP w Tychach i KP PSP w Będzinie,
- 2 lekkie samochody rozpoznawczo – ratownicze z napędem terenowym dla KM PSP w Świętochłowicach i  KM PSP w Katowicach,
l- ekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla KW PSP w Katowicach,
- 3 lekkie samochody kwatermistrzowskie dla KM PSP w Bielsku-Białej, KM PSP Świętochłowicach, KP PSP w Raciborzu,
- lekki samochód kwatermistrzowski dla KP PSP w Raciborzu,
- lekki samochód kwatermistrzowski (o napędzie elektrycznym) oraz lekki samochód operacyjny dla KW PSP w Katowicach.
W sumie zakupiono 15 pojazdów za kwotę 12.626,666 zł.

 

Ponadto w 2019 roku zakupiono 52 pojazdy pożarnicze dla jednostek OSP, o wartości prawie 37.000.000 zł. Samochody zakupiono ze środków: NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach, Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, programu modernizacyjnego MSWiA, Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowych.                                        

W dalszej części narady Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w województwie, podsumował również działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawi zamierzenia na 2020 rok.

W 2019 roku śląscy strażacy interweniowali 69.322 razy, w stosunku do 2018 roku nastąpił nieznaczny wzrost interwencji.

W 2019 roku odnotowano nieznaczny spadek pożarów i wzrost miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród 16.774 pożarów, 3.741 to pożary w budynkach mieszkalnych (odnotowano spadek w porównaniu z rokiem poprzednim).

W 2019 roku we wszystkich zdarzeniach śmierć poniosło 533 osoby (w tym 14 dzieci), a 7.635 osób (w tym 879 dzieci) było poszkodowanych.  W pożarach śmierć poniosły 62 osoby,  tym 6 dzieci (z czego 48 osób poniosło śmierć w pożarach w budynkach mieszkalnych), a poszkodowanych zostało 626 osób (w tym 83 dzieci).

Najwięcej interwencji odnotowano na terenie działania KM PSP w Częstochowie - 6.247, KM PSP w Bielsku-Białej – 5.478, KM PSP w Katowicach – 5.079 oraz KM PSP w Gliwicach – 4.827.

W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili 3.882 kontrole w 5.045 obiektach. W trakcie nich stwierdzono 6.617 różnego rodzaju nieprawidłowości. Podobnie jak w latach ubiegłych szczególnym nadzorem objęte były budynki użyteczności publicznej (2.219 skontrolowanych obiektów), zamieszkania zbiorowego (471), a także wielorodzinne budynki mieszkalne (349).

Ponadto w związku z tragicznym w skutkach pożarem w Koszalinie, w lokalu usługowym typu „escape room”, funkcjonariusze pionu kontrolno – rozpoznawczego komend powiatowych i miejskich woj. śląskiego skontrolowali 67 tego typu lokali. W 60 lokalach stwierdzono szereg uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi wydano 23 decyzje dotyczące usunięcia uchybień oraz 6 decyzji o zakazie eksploatacji.

Do wzięcia udziału w naradzie zostali zaproszeni m.in.: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak, Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Tomasz Bednarek, Prezydent Miasta Mysłowice Pan Dariusz Wójtowicz oraz parlamentarzyści i szefowie służb zespolonych.

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice