Mysłowice: Projekt „Wzmocnij swoje kwalifikacje zawodowe”

08 września 2018

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Szkolenia specjalistyczne: grafika komputerowa, księgowość, spedycja, sprzedaż, spawalnictwo.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Wartość projektu: 289 1638,61
Wkład funduszy europejskich: 2 602 474,75

Więcej dowiesz TUTAJ!

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o. o. w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie:
„Wzmocnij swoje kwalifikacje zawodowe! Szkolenia specjalistyczne: grafika komputerowa, księgowość, spedycja, sprzedaż, spawalnictwo.”
Chcesz zwiększyć swoją szansę na rynku pracy?

BEZPŁATNE SZKOLENIA
SKIEROWANE WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!
✓ Spawanie metodą MAG I poziom
✓ Spawanie metodą MAG II poziom
✓ Spawanie metodą MAG III poziom
✓ Spawanie metodą MIG I poziom
✓ Spawanie metodą MIG II poziom
✓ Spawanie metodą TIG I poziom
✓ Spawanie metodą TIG II poziom
✓ Spawanie metodą TIG III poziom
✓ Język angielski dla spawaczy

Powyższe szkolenia skończą się egzaminem państwowym.
  
✓ Język angielski
✓ Grafika komputerowa z wykorzystaniem PHOTOSHOP
✓ Grafika komputerowa z wykorzystaniem COREL
✓ Księgowość wspomagana komputerem
✓ Przedstawiciel handlowy
✓ Organizacja transportu i spedycji

Wszystkie szkolenia kończyć się będą certyfikacją IEES oraz certyfikacją Toeic w przypadku języka obcego

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans i płci dlatego na szkolenia zapraszamy
w równym stopniu kobiety jak i mężczyzn!

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób poprzez umożliwienie uzyskiwania i uzupełnianie wiedzy w okresie od 01.05.2018-30.04.2020r. Projekt skierowany jest do 480 osób dorosłych, (z wyłączeniem osób prowadzących  działalność  gospodarczą oraz właścicieli przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze, wspólników (partnerów prowadzących regul. działal. w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) w tym min. 276 kobiet i 213 mężczyzn zamieszkujących (w rozumieniu K.C.) woj. śląskie, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w szkoleniach i kursach w ramach projektu.

Zapewniamy:
➢ materiały szkoleniowe
➢ egzamin, certyfikat/uprawnienia
➢ ubezpieczenie NNW dla spawaczy

Szczegółowe informacje:
Oddział Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.
ul. Świerczyny 72
41-400 Mysłowice
Tel.: 32 222 17 61
E-mail:  biuro@ncku.pl
www.ncku.pl

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice