Prelekcja w mysłowickim areszcie!

12 czerwca 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Setna rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego była tematem prelekcji wygłoszonej dla osadzonych mysłowickiego aresztu. Pierwsze Powstanie Śląskie było – według historycznych opracowań - spontanicznym zrywem polskiej ludności, którego celem miało być przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Upadło po 10 dniach, przygotowując jednak grunt do dwóch kolejnych powstań w następnych latach.

Pracownik katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Michał Lisek  przedstawił obecnym trudną i bolesną, ale zarazem doniosłą historię wybuchu I Powstania Śląskiego.

Programy z zakresu edukacji historycznej znakomicie uzupełniają oddziaływania resocjalizacyjne o obszary kształtowania postaw patriotycznych (również  w wymiarze lokalnym), odpowiedzialności za siebie i innych oraz potrzebę przestrzegania porządku prawnego. Uwrażliwiają na krzywdę, pomagają wzbudzać empatię, sprzyjają porządkowaniu hierarchii wartości, przyczyniają się do zmiany dotychczasowych, nieadaptacyjnych wzorców reagowania i zachowania.

Mat. nadesłany

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice