Pracuj w MPWiK!

07 maja 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. poszukuje Młodszego Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska i Górnictwa!

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (ochrona środowiska, inżynieria środowiska i pokrewne)
• minimum rocznego doświadczenia zawodowego, preferowane 3-letnie, w tym co najmniej rok pracy związanej z branżą ochrony środowiska (mile widziana praca w obszarze związanym z gospodarką wodną)
• bardzo dobrej umiejętności obsługi pakietu MS Office
• znajomości przepisów prawa związanych z obowiązkami przedsiębiorcy z zakresu korzystania ze środowiska (szczególnie w gospodarce wodnej)
• dobrej organizacji pracy, sprawnej komunikacji interpersonalnej
• wiedza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
Główny zakres obowiązków:
1) inicjowanie i realizacja działań na rzecz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
2) praca nad rozwojem oraz podnoszeniem jakości funkcjonowania miejskiego systemu odwodnienia
3) aktualizacja danych gromadzonych w bazie GIS (Geographic Information System) kontrola stanu technicznego wylotów kanalizacyjnych, separatorów substancji ropopochodnych oraz innych urządzeń kanalizacji deszczowej – planowanie prac remontowych utrzymaniowych
4) inwentaryzacja sieci w terenie
5) tworzenie planów inwestycyjnych uporządkowania zlewni opadowych
6) pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania wpisujące się w program Adaptacji do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
7) uzgadnianie warunków odprowadzania wód opadowych
8 ) wdrażanie rozwiązań zmierzających do odciążenia kanalizacji deszczowej w mieście i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania.
9) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej zagospodarowania wody opadowej
10) realizacja zadań związana z gospodarką ściekami przemysłowymi

CV należy wysłać do Sekretariatu Spółki na adres e-mail mpwik(at)mpwikmyslowice.pl do dnia 7 czerwca 2021r.

Źródło: MPWiK Mysłowice

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice