Nabór kandydatów na członków Rady Muzeum Miasta Mysłowice!

04 września 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020r. poz.902 z późn.zm.), oraz §13 pkt. 1 statutu Muzeum Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2011r. stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Mysłowice, w związku z upływem kadencji ogłasza się nabór kandydatów do Rady Muzeum Miasta Mysłowice.

I. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 3 września 2020 r. do 16 września 2020r.

II. Zgłoszenia należy składać do Kancelarii Prezydenta Miasta w terminie do dnia 16 września 2020 r.

III. Zgłoszenie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie http://www.bip.myslowice.pl BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice pok.323

IV. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

- organ założycielski,
- stowarzyszenia naukowe i twórcze,
- fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum,
- dyrektor muzeum.

V. Zgodnie z § 13 pkt. 3 statutu Muzeum Miasta Mysłowice Rada Muzeum składa się z 5 osób.

VI. Wyboru członków Rady Muzeum spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Rada Miasta Mysłowice.

Więcej info TUTAJ

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice