Mysłowicki Areszt uruchomił kanał edukacyjny i kanał informacyjny telewizji wewnętrznej!

12 lutego 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Od tego tygodnia wszystkie odbiorniki telewizyjne posiadane przez osadzonych zostały podłączone do kanałów telewizji wewnętrznej. Rzeczone kanały – pozbawione waloru rozrywkowego - prezentują wyłącznie materiały edukacyjne i informacyjne. 

Prezentowane w nich treści dotyczą: porządku wewnętrznego obowiązującego w areszcie, przepisów ogólnych regulujących odbywanie kary pozbawienia wolności i stosowanie tymczasowego aresztowania, przypominają również o ustawowych obowiązkach osób pozbawionych wolności. Emitowane są również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i ukierunkowane na kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań.

Powstanie kanałów znakomicie uzupełnia ofertę resocjalizacyjną jednostki, zapewniając dostęp wszystkich osadzonych w jednym czasie do materiałów edukacyjnych i resocjalizacyjnych, co ma przyczynić się do  przeciwdziałania wzajemnej demoralizacji skazanych i ograniczania zjawiska powrotności do przestępstwa.

Źódło: Areszt Śledczy Mysłowice

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice