GalHan po raz kolejny w areszcie!

16 kwietnia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

Już po raz drugi muzycy tworzący grupę GalHan zagrali w mysłowickiej jednostce penitencjarnej. Artyści sami określają swój styl jako połączenie kilku stylów muzycznych, tworzących niepowtarzalne, charakterystyczne brzmienie. Elementy rocka, bluesa i grunge’u dostarczają odbiorcom wyjątkowych wrażeń muzycznych, a głębokie, egzystencjonalne teksty skłaniają do refleksji nad własnym życiem.

Jednym z ustawowych zadań Służby Więziennej jest podejmowanie oddziaływań resocjalizacyjnych względem osób pozbawionych wolności. Wydarzenia o charakterze kulturalno – oświatowym zajmują w tej przestrzeni ważne miejsce.

Poprzez tworzenie dla osadzonych aktywności alternatywnych dla dysfunkcjonalnych zachowań – możliwe jest stworzenie przestrzeni dla dokonywania zmian w sposobie  myślenia i postrzegania siebie i innych. Kontakt z kulturą i sztuką wpływa ponadto na uwrażliwienie i skłania do autorefleksji. W koncercie brała udział kilkudziesięciu osobowa grupa osadzonych.

Mat. nadesłany

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice