Fundacja Bajtel Mysłowice Pomagają!

15 marca 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Miasto na luzie

13 marca dla kogoś może wydawać się pechowym dniem, a dla Fundacji Bajtel Mysłowice Pomagają jest najszczęśliwszym dniem, ponieważ w tym dniu uzyskaliśmy KRS - informują założyciele mysłowickiej fundacji niosącej pomoc potrzebującym.

Fundacja Bajtel Mysłowice Pomagają niesie pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomoc dotyczy także kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci. Wspomaga również chore lub niepełnosprawne dzieci oraz seniorów.

Zapraszamy do odwiedzin strony tutaj 

Dlaczego KRS? KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, to ogólnopolski spis podmiotów, takich jak spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. oraz dłużników. Jest on prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Jawny, dostępny dla każdego chociażby przez stronę internetową, daje możliwość weryfikacji przedsiębiorców po ich numerze KRS lub innych danych, takich jak NIP, REGON czy też nazwa przedsiębiorstwa. Bardzo użyteczne narzędzie, gdy chcemy się zorientować w sytuacji prawnej i finansowej potencjalnego partnera biznesowego.

Wpis do KRS jest obligacyjny dla podmiotów objętych przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W tych przypadkach dopiero uzyskanie wpisu do rejestru zezwala na legalne podejmowanie czynności prawnych, bez tego np. prowadzenie prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa nie jest możliwe. Nad poprawnością danych pieczę sprawuje sąd rejestrowy, który w przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a wpisem dokonanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, ma prawo uruchomić procedurę sądową i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje. Dzięki temu możemy być pewni, że dane znalezione w KRS są wiarygodne. Każda zainteresowana osoba ma prawo przeglądać te informacje i uzyskać odpisy lub wyciągi z rejestru, które można pobierać w agendach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców, zwłaszcza ze względu na ostatni rejestr, który zawiera spis dłużników niewypłacalnych. Jego celem jest upublicznienie przypadków niesolidnego postępowania i ochrona osób trzecich przed nawiązywaniem relacji biznesowych z niesolidnymi firmami lub takimi, które posiadają niepewny status majątkowy lub są w trakcie postępowania upadłościowego.

Info Adrian Panasiuk

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice