„W ferie baśniowo i bezpiecznie”

23 stycznia 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

W kosztowskiej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej od wtorku 14 stycznia odbywały się zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście” pod hasłem „W ferie baśniowo i bezpiecznie”. W pierwszym dniu zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną ukazującą walory zimy oraz ciekawostki zawiązane z tą porą roku. Przeprowadzono także pogadankę dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych w okresie ferii oraz przeczytano opowiadanie pt. „Kulig”, opisujące niewłaściwe zachowania dzieci podczas harców i psot na śniegu. Na zakończenie spotkania uczestnicy wykonali w dowolnej technice plakaty mówiące o bezpiecznych feriach.

W kolejnym dniu odbyło się czytanie tekstów z literatury dziecięcej związanych tematycznie z zimą oraz poznawanie za pośrednictwem książek i internetu śladów i tropów zwierząt na śniegu. Uczestnicy rozwiązywali również krzyżówki i rebusy o sportach zimowych, by następnie wziąć udział w zabawach ruchowych, takich jak rzucanie „śnieżkami” do celu, „slalom na lodowisku” czy „wyścigi saneczek”.

Podczas warsztatów plastycznych „Kraina Lodu” dzieci wykonały makietę mroźnego kontynentu. Do tworzenia pracy wykorzystano farby w zimnych barwach, brokaty, styropian, plastelinę, watę oraz dekoracyjne dodatki. Przeprowadzono także zabawę „rymowanki ludowe”, czyli czytanie i omawianie przysłów polskich o zimie.

Dużą atrakcją był quiz wiedzy „Co wiesz o zimie?”. Zanim jednak rozpoczęto rywalizację, powtórzono wspólnie informacje o astronomicznej zimie, o zwierzętach pozostających w ukryciu w tym okresie oraz tych aktywnych niezależnie od temperatury. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością przyrody i bezbłędnie rozwiązały test. Po części dydaktycznej zajęć uczestnicy wspólnie przygotowywali dekoracje na „Zimowy bal bajkowy”, który zakończył cykliczne spotkania w bibliotece.

Mat. nadesłany

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice