Szkoła Wieża Babel ogłosiła konkurs!

30 marca 2021

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

Zachęcamy przedszkolaków i uncziów do wzięcia udziału w konkursie pt. "Wielkanoc w różnych częsciach świata"!

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dariusza Wójtowicza.

Zachęcamy przedszkolaków i uczniów do wzięcia udziału w konkursie!:

Skierowany jest do przedszkoli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z Mysłowic oraz Sosnowca

Celem konkursu jest:
- wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych
- rozwijanie wartości
- poszerzanie twórczej działalności plastycznej
- rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci
- doskonalenie sprawności manualnej
- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.

Technika wykonania pracy oraz jej format jest dowolny.

Prace powinny być opatrzone metryczką (wypełnioną komputerowo) zawierającą: imię, nazwisko i wiek dziecka; adres i telefon placówki; imię, nazwisko, telefon oraz email nauczyciela, pod kierunkiem którego została przygotowana praca; telefon kontaktowy rodzica.

Każda placówka może przesłać dowolną ilość prac. Dla najbardziej aktywnej placówki zostaną przyznane nagrody.

 Prace należy przesłać na adres:

Szkoła Językowa Wieża Babel
Ul. Sosnowiecka 4
41-400 Mysłowice
Z dopiskiem: konkurs plastyczny "Wielkanoc w różnych częściach świata"

 Na prace czekamy do 12 kwietnia - liczy się data stempla pocztowego.

Oceny prac dokona niezależne Jury powołane przez organizatora konkursu.

Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to:
- walory artystyczne i estetyczne
- technika
- oryginalność i pomysłowość (wykorzystanie surowców wtórnych przy wykonaniu pracy plastycznej).

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2021 roku.

Prace, które otrzymają I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla nauczyciela wyróżnionego dziecka (nagrody rzeczowe oraz dyplom), a także dla najbardziej aktywnej placówki (piasek do piaskownicy oraz podziękowanie).

O wynikach konkursu oraz terminie odbioru nagród (w siedzibie Wieży Babel) organizator poinformuje na swoim fanpage'u oraz mailowo.

Źródło: Wieża Babel

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice