Pozyskano środki na „Zieloną szkołę” dla dzieci.

31 października 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

Urząd Miasta Mysłowice pozyskał trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej – „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2019/2020” - uczniów klasy III Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach.

W pierwszej połowie roku szkolnego 2019/2020 dzięki pozyskanym środkom, na „Zieloną szkołę”, wyjechały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mysłowicach. Profilaktyką prozdrowotną objęto ogółem 17 uczniów - w tym 3 ze zwiększoną stawką dofinansowania, na których rodzice pobierają zasiłek rodzinny.

Dzieci wyjechały do miejscowości nadmorskiej - Jastrzębia Góra, w terminie od 07.09.2019 r. do 20.09.2019 r.

Zatwierdzony przez lekarza program profilaktyki zdrowotnej został zrealizowany w miejscowości czystej ekologicznie z uwzględnieniem walorów zdrowotnych mikroklimatu. Zrealizowano również Program Edukacji Ekologicznej co:

- pozwoliło na ukształtowanie zachowań proekologicznych uczniów,
- uświadomiło dzieciom potrzebę utrzymania w czystości środowiska naturalnego.

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice