Kolejny sukces II LO! „Dwójka” uczestnikiem międzynarodowego programu Erasmus Plus!

19 lutego 2015

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach to szkoła aktywna i efektywna, która łączy tradycję z nowoczesnością, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców nie tylko z Mysłowic, ale i okolicznych miast. To szkoła, która realizuje zadania edukacyjne, tak w skali regionalnej, jak i międzynarodowej, czego kolejnym potwierdzeniem stało partycypowanie II LO w kolejnej edycji międzynarodowego projektu Erasmus Plus (kontynuacja programu Comenius), tym razem pod hasłem „Stop  Dyskryminacji! Tak dla integracji!”.

Pomysłodawczynią, jak i główną koordynatorką projektu jest Katarzyna Garus-Poniatowska (nauczyciel języka angielskiego), którą w realizacji przedsięwzięcia wspomagają Magdalena Wawrzyniuk (nauczyciel fizyki) oraz Katarzyna Czornik (nauczyciel wiedzy o społeczeństwie)!

Erasmus Plus to program w swej istocie wyjątkowy i niezwykle cenny społecznie. Jest on przewidziany do realizacji w cyklu dwuletnim. W jego realizację z niekrywanym entuzjazmem zaangażowali się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie "Dwójki", którzy będą współpracować z partnerami z Turcji, Włoch i Niemiec!

Przed uczestnikami projektu szereg szkoleń, wyjazdów zagranicznych, wymian, badań, wywiadów i ankiet… Bowiem w trakcie realizacji Erasmus Plus uczestnicy podejmą szereg inicjatyw mających na celu pogłębianie wiedzy i świadomości na temat zjawiska dyskryminacji, które wydaje się nieodzownym elementem współczesnej rzeczywistości przejawiającym się niemal w każdej dziedzinie życia społeczno-polityczno-gospodarczego, i to w każdym zakątku świata.  Zapoznawszy się ze wspólnymi dla większości państw Europy regulacjami prawnymi dotyczącymi zapobiegania i zwalczania przejawów dyskryminacji osoby działające w projekcie będą starać się dokonać analizy potencjalnych skutków oddziaływania takich regulacji na szczeblu lokalnym. By temu sprostać będą analizować dostępne statystyki, przeprowadzać wywiady i ankiety docierając do mieszkańców miasta Mysłowic, przedstawicieli władz miejskich, ludzi świata biznesu oraz osób zaangażowanych w szeroko pojętą działalność instytucjonalną, społeczną i charytatywną.

Warto przy tym podkreślić, iż w bieżącym roku kalendarzowym (2015) każdy z zagranicznych partnerów II LO analizuje przede wszystkim problem marginalizacji osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób o niskich dochodach. W ramach tego celu również nauczyciele i uczniowie z Dwójki wykorzystują swój potencjał poprzez niesienie pomocy osobom defaworyzowanym społecznie. Już dziś ponad 50 uczniów oraz 11 nauczycieli II LO jest zaangażowanych w działalność charytatywną. Pomagają oni mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej oraz dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeusza w Mysłowicach.

W 2016 roku wszyscy czterej partnerzy podejmą kolejne zagadnienia z zakresu dyskryminacji dotyczącej z kolei wykluczenia ze względu na płeć, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne.

Zaangażowanie i realizacja tego typu działań, i to z udziałem partnerów z trzech innych państw o tak różnych kulturach i podejściach do problemów społecznych, z całą pewnością przyczyni się do rozwijania wśród jednostek i społeczności lokalnych umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na dostrzeganie, reagowanie oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji w społeczeństwie. Wzmocni również poczucie empatii w stosunku do osób dyskryminowanych społecznie z różnych względów i na różnych poziomach.

Sukcesem projektu Erasmus Plus będzie zatem umocnienie i zrozumienie wśród społeczności lokalnych szkół z Turcji, Niemiec, Włoch oraz z Polski – Mysłowic, na czym polega tolerancja, asymilacja i integracja!

Erasmus Plus to dla uczniów i nauczycieli II LO nie tylko wyzwanie, ale i kolejna ważna lekcja wiedzy o społeczeństwie, kulturze i historii Europy!

Autor tekstu: Katarzyna Czornik
materiały nadesłano

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice