Festiwal Młodzieży Szkolnej!

13 lutego 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

Serdecznie zapraszamy na XXII Mysłowickiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej rok szkolny 2019 / 2020 Festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego wszystkich typów, placówkach kultury, sportu.

1. Cele festiwalu: konfrontacja dokonań i poszukiwań twórczych w różnych dziedzinach sztuki: muzyki, tańca, teatru, poszukiwań estetycznych.
2. Inspiracja do stałego doskonalenia form wyrazu artystycznego.
3. Dokonanie oceny poziomu artystycznego różnych zespołów skupiających mysłowickie dzieci i młodzieży.
4. Wymiana doświadczeń w zakresie artystycznej pracy z młodzieżą .
5. Rozwijanie talentów estradowych.
6. Organizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury

I. Zespoły muzyczne różnego typu - program o łącznym czasie trwania do 10 minut

a. instrumentalne

b. instrumentalno - wokalne, chóry
c. zespoły wokalne
d. poezja śpiewana
e. zespoły folklorystyczne
(z wyjątkiem zespołów rockowych )
f. soliści - szkołę lub placówkę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych oraz solista nie może być członkiem zespołu, w którym występuje.

Maksymalnie 2 utwory, tylko w języku polskim.

II. Zespoły taneczne - czas prezentacji do 15 minut
 

a. taniec towarzyski - formacje taneczne ( przynajmniej 6 par)
b. miniatura taneczna ( inscenizacja taneczna)
c. taniec i piosenka
d. zespoły folklorystyczne
e. pantomima
f. disco- dance, disco-show
g. hip hop, break dance
h. inne propozycje taneczne

Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu.

III. Zespoły teatralne - czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.
 

a. teatr poezji i estrady poetyckie
b. teatr publicystyczny
c. teatr dramatyczny
d. teatr lalkowy
e. kabaret
f. inne formy teatralne z wyjątkiem tzw. przedstawień okazjonalnych (przygotowanych na Boże Narodzenie, akademie szkolne, itp)

Prosimy bardzo wszystkie uczestniczące zespoły o nie przekraczanie wyznaczonych limitów czasowych !
Zgłoszenia zespołów dokonuje się w terminie do 20 marca 2020 roku poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl (karta zgłoszenia dostępna będzie od 25 lutego 2020) lub bezpośrednio na adres
Młodzieżowy Dom Kultury 41 - 400 Mysłowice ul. Mikołowska 3 tel. / fax 2-222-545 ( w nieprzekraczalnym terminie) do dnia 20 marca 2020 roku.

Do zgłoszeń należy dołączyć wypełnione karty zespołu (po 1 egzemplarzu dla każdego zespołu), których wzory dołączamy do niniejszego pisma. Na karcie należy wpisać bardzo dokładnie czas trwania występu, a także ewentualne potrzeby techniczne zespołu (mikrofony, nagłośnienie, oświetlenie, rekwizyty teatralne : krzesła, stoły itp.)

O dokładnym terminie występu zespołu (dzień, data i godzina) powiadomimy oddzielnie po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu harmonogramu. Ewentualne przesunięcia, zmiany w harmonogramie występów dopuszczalne są tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach. Festiwal odbywać się będzie w dniach: 31 marca 2020 roku i 1,2 kwietnia 2019 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach ul. Mikołowska 3 (aula liceum).

Karty zgłoszenia oraz zgody na uczestnictwo znajdują się na stronie internetowej: www.mdk.edu.pl.

Mat. nadesłany

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice