Czerwona Kartka dla MEN!!!

11 maja 2011

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

Kiedy dziecko wróci ze szkoły z czerwoną kartką - przeczytaj! Wczoraj, w całym kraju Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał Okregom ulotki " Czerowna kartka dla MEN". Jest to element kampani informującej rodziców, pracowników oświaty o konsekwencjach zmian, jakie w systemie oświaty chce wprowadzić ministerstwo edukacji. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który umożliwia samorządom przekazywanie szkół innym podmiotom w ramach „zlecania zadań oświatowych”.

Kiedy dziecko wróci ze szkoły z  czerwoną kartką - przeczytaj!. Wczoraj, w całym kraju Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał Okręgom ulotki " Czerwona kartka dla MEN". Jest to element akcji informującej nauczycieli, pracowników oświaty o konsekwencjach zmian, jakie w systemie oświaty chce wprowadzić ministerstwo edukacji. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który umożliwia samorządom przekazywanie szkół innym podmiotom w ramach „zlecania zadań oświatowych”. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, może to doprowadzić do:- radykalnego urynkowienia publicznych szkół prowadzonych dotychczas przez samorządy, - demontażu publicznej, samorządowej oświaty,- prywatyzacji odpowiedzialności, czyli przenoszenia odpowiedzialności za edukację na rodziców oraz na organizacje działające w sferze pożytku publicznego.Ulotki pod hasłem „Nie popieram prywatyzacji edukacji” mówią m.in. o konsekwencjach propozycji MEN dla systemu edukacji, jakości kształcenia oraz dla samych pracowników oświaty.Żródło; www. znp.edu.pl

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice