Zmiany w kodeksie wykroczeń!

19 listopada 2018

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

15 listopada zmienił się kodeks wykroczeń i kradzież za kwotę powyżej 500 złotych jest już przestępstwem, a nie jak do tej pory wykroczeniem. Zaostrzone zostały również przepisy dotyczące obowiązków właścicieli zwierząt domowych. Już teraz apelujemy o większą rozwagę w tym zakresie, ponieważ kwoty kar znacznie wzrosły.

15 listopada weszły w życie zmiany dotyczące kodeksu wykroczeń. To oznacza, że od tego dnia obowiązuje sztywna kwota 500 złotych i w przypadku czynów przepołowionych, po oszacowaniu wartości strat powyżej tej kwoty, sprawca będzie odpowiadał jak za przestępstwo. Do tej pory o kwalifikacji decydowała kwota ustalana jako 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie było to 525 złotych.

Zaostrzeniu uległy także przepisy dotyczące obowiązków właścicieli zwierząt. Już nie 250 złotych, jak dotychczas, lecz zgodnie z ostatnią nowelizacją wybranych artykułów Kodeksu wykroczeń każdy, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia może spodziewać się grzywny do 1000 zł, ograniczenia wolności lub kary nagany. Dodatkowo, w § 2 tego artykułu, tj. art. 77, czytamy, że kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Równie wysoką grzywnę przewiduje kolejny artykuł, który przestrzega każdego, który poprzez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne. Wówczas sprawca wykroczenia musi liczyć się z grzywną w wysokości nawet 1000 złotych, karą ograniczenia wolności albo, podobnie jak powyżej, karą nagany. Oczywiście zmiana przepisów objęła także sytuację, kiedy ktoś szczuje psem człowieka. W takim przypadku, należy liczyć się z karą ograniczenia wolności, grzywny albo karą nagany.

W ustawie Kodeks karny dokonano nowelizacji art. 12 poprzez oznaczenie jego dotychczasowej treści jako par. 1 i dodanie par. 2 w brzmieniu: " odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo." Ustawodawca chciał w ten sposób zaprzestać procederom kradzieży nieprzekraczających kwoty odpowiedzialności za przestępstwo, z których złodzieje zrobili sobie źródło utrzymania.

Pełna treść Ustawy zmieniającej Kodeks wykroczeń i niektóre inne ustawy w załączniku poniżej.

Źródło: KMP w Mysłowicach

 

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice