STOP pożarom traw!

20 marca 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

W związku z tym, że w ostatnich dniach robi się coraz cieplej zaczynają się nowe palące problemy. Niestety w dobie kryzysu związanego z COVID-19 podpalacze też się uaktywniają i wzniecają pożary angażując straż pożarną do dodatkowych działań. Na terenie Mysłowic od początku roku do dnia dzisiejszego odnotowano już 18 interwencji związanych z pożarami traw, z czego 17 to pożary małe a 1 pożar średni (1,5 ha).

Do działań gaśniczych łącznie zadysponowano 23 samochody ratowniczo – gaśnicze oraz 114 strażaków, którzy w tym czasie mogli być potrzebni w innych miejscach w mieście. Pożary te na chwilą obecną spowodowały na terenie Mysłowic spalenie 2,34 hektara łąk i nieużytków rolnych.

13 marca rozpoczęła się kolejna kampania społeczna „STOP POŻAROM TRAW”, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści dla środowiska.

Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Pamiętajmy, że pożary te podchodzą nie tylko do naszych domów, ale również do lasu doprowadzając do pożarów poszycia leśnego oraz samych lasów. Często zapaleniu ulegają również dzikie wysypiska śmieci które paląc się uwalniają niekontrolowane ilości trujących substancji przyczyniając się do powstania smogu - informuje młodszy brygadier mgr Wojciech Chojnowski z Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Od 1 stycznia do 5 maja 2019 roku, w województwie śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3.798 pożarów traw i nieużytków rolnych o łącznej powierzchni ponad 1200 ha. Najwięcej pożarów odnotowano w pow. częstochowskim i m.Częstochowa - około 900. 3 osoby poniosły śmierć, 3 zostały poszkodowane.

2019 rok - 3.798 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1200 ha. 3 osoby ranne. 3 ofiary śmiertelne
2018 rok - 5.292 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. 8 osób rannych ( w tym 2 dzieci). 1 ofiara śmiertelna.
2017 rok - 5.520 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha. 8 osób rannych ( w tym 1 dziecko).
W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/ – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

 

 

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice