"Szlaban na ryzyko" w Mysłowicach!

11 sierpnia 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Mysłowiccy policjanci włączyli się do działań w ramach kampanii społecznej pn. „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko”. Głównym celem kampanii jest bezpieczeństwo na terenie kolejowym, a także informowanie i edukowanie uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie czyhają na przejazdach kolejowych i tzw. „dzikich przejściach”.

W czasie działań organizowanych wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, mundurowi uświadamiają mieszkańców o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych, jak i tzw. dzikich przejściach. Akcja prowadzona była w rejonie przejazdów kolejowych znajdujących się na terenie miasta. Stróże prawa reagowali na niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego. W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili w sumie 10 naruszeń przepisów.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejne wspólne działania służb odbywać się będą cyklicznie

PAMIĘTAJ! O zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie kolejowym!

Nierozważne zachowanie kierujących i pieszych na torowisku może nieść za sobą tragiczne skutki. Dlatego przypominamy podstawowe zasady i przepisy związane z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych.

Kierujący pojazdem obowiązany jest:

- zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
- odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
- prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
- w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
- wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
- wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
- omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Info: KMP Mysłowice

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice