Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

19 września 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

"Aktywny Samorząd" to program, który jest finansowany ze środków PFRON, ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Dyrektor MOPS w Mysłowicach informuje, że do 10 października trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z terenu Mysłowic, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc polega na dofinansowaniu środków edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej ( studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pomocą internetu!

Uwaga!

W związku z przystąpieniem miasta Mysłowice do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), finansowanego ze środków PFRON, wnioski będzie można składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy SOW.

Aby złożyć w ten sposób wniosek należy:

- zarejestrować sięna Platformie SOW - www.portal-sow.pfron.org.pl

- posiadać adres poczty elektronicznej

- posiadać kwalifikowany adres poczty elektronicznej lub profil zaufany ePUAP

Więcej informacji można uzyskać na stronach www.pfron.org.pl  www.mops-myslowice.pl i w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 21 pok. 1 tel. 32 223 85 84.

Mat. nadesłany

 

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice