Opłacalna energia Mysłowic

06 lutego 2018

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Urząd Miasta Mysłowice zachęca wszystkich właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji, dzięki której będzie mógł starać się o dofinansowanie inwestycji związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych, a co za tym idzie zmniejszenia rachunków za prąd. Chętnych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 lutego o godz. 18:00 w Mysłowickim Ośrodku Kultury (MOK) przy ul. Laryskiej 5. Nabór potrwa do 28 lutego br.

Aby Urząd mógł opracować wspólny wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii niezbędne są deklaracje zainteresowanych mieszkańców miasta. Dzięki takiej inwestycji właściciel będzie mógł wytworzoną energię zużywać do bieżącego funkcjonowania, a nadwyżkę powstałą w okresie dużego nasłonecznienia oddawać do sieci i uzyskać upust w cenie energii.

Wymagany wkład własny to tylko 15% wartości inwestycji powiększony o podatek vat.

Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się budynki, w których prowadzona jest albo zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność rolnicza albo działalność agroturystyczna oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Deklaracja udziału w projekcie wraz z ankietą dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Urzędzie Miasta w Mysłowicach w kancelarii ogólnej. Deklarację wraz z ankietą należy złożyć w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres 41-400 Mysłowice Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 w terminie do 28 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego).

Mat. Anna Górny UM

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice