Ograniczenia w funkcjonowaniu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach!

13 października 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Drodzy mieszkańcy przedstawiamy informacje w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w związku ze stanem epidemii!

 

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w prawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz 1758) oraz

§ 6 Statutu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach nadanego uchwałą nr LXXVII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010r.  (z póź. zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady funkcjonowania Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach czasie stanu epidemii stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu oraz kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 120/9/2020 Dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z dnia 21 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej informacji TUTAJ

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice