Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój!

07 maja 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria:
- osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin,
- z ustalonym II profilem pomocy.

Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres 90 dni kalendarzowych w ramach umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej umowy.

Zgodnie z Regulaminem z dnia 28.12.2018 r. w sprawie organizacji stażu w pierwszej kolejności realizowane będą:
- wnioski organizatorów, w których wskazani są kandydaci oraz
- wnioski, w ramach których staże odbywają się na terenie działania miasta Mysłowice.

W przypadku wpłynięcia do tutejszego Urzędu większej liczby wniosków decydować będzie kolejność ich złożenia. Regulamin w sprawie organizacji stażu oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Staże i bony stażowe oraz w pokoju nr 15.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy w pokoju nr 15.

Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:30.
Telefon kontaktowy 32/223-16-09.

Info: PUP Mysłowice

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice