Mysłowice: Ważna informacja dla podatników!

09 kwietnia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

W ramach realizacji projektu, którego celem jest budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwiększającej jakość i dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną - w okresie styczeń - październik 2018r., zmodernizowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków.

W wyniku prac modernizacyjnych dokonano aktualizacji granic użytków gruntowych terenów mieszkaniowych: B i Bp. Część gruntów sklasyfikowanych dotąd jako użytki rolne, po weryfikacji sposobu użytkowania gruntu została zaliczona do terenów mieszkaniowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.).

Wprowadzono również do operatu ewidencji gruntów i budynków wiele nieujawnionych dotychczas budynków w tym garaży i budynków "gospodarczych".

Powyższe okoliczności wpłyną na wysokość podatku od nieruchomości.
Jednocześnie informujemy, że wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 w porównaniu z rokiem 2018 NIE uległa zmianie.

Ewentualna zmiana wysokości podatku wynikać będzie wyłącznie ze zmian wynikających z aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie sposobu użytkowania nieruchomości stanowiących własność podatników.

Zmiana wysokości podatku obejmie ostatnie miesiące 2018r. oraz okres od stycznia 2019r.

Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej Mysłowice powodują konieczność wprowadzenia zmian w ewidencjach podatkowych i przeprowadzeniem kilkunastu tysięcy postępowań podatkowych.

W związku z powyższym - większość podatników otrzyma decyzje za 2019 rok - później niż zazwyczaj. W konsekwencji prosimy wszystkich mysłowickich podatników o cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
• w sprawach zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków z Wydziałem Geodezji i Katastru pod nr telefonu: 32 31 71 410,
• w sprawach podatku z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych pod nr telefonu: 32 31 71 302, 32 31 71 305.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice