Informacja PUP Mysłowice!

11 lutego 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Kwota refundacji: 20.000,00 zł.

- planujesz zatrudnić pracownika;
-  prowadzisz działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy;
-  siedzibą prowadzonej działalności są Mysłowice lub posiadasz bądź tworzysz stanowisko pracy na terenie miasta Mysłowice;
-  w ostatnich 6 miesiącach nie zwolniłeś pracownika za wypowiedzeniem dokonanym przez Pracodawcę;
-  spełniasz pozostałe warunki znajdujące się w Regulaminie  w sprawie szczegółowych warunków i  trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dostępnym w zakładce Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zapraszamy do złożenia wniosku o refundację na zakup sprzętów, urządzeń, maszyn potrzebnych do wykonywania pracy zatrudnionemu pracownikowi. 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w sekretariacie (pok. nr 1) w godzinach od 8 00 do 13 00  w ustalonych terminach:

19 luty 2020 r.

18 marzec 2020 r.
20 kwiecień 2020 r.
20 maj 2020 r.
22 czerwiec 2020 r.
20 lipiec 2020 r.
19 sierpień 2020 r.
21 wrzesień 2020 r.

lub do wyczerpania zapasów!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy w pokoju nr 15 oraz poprzez profil Urzędu na Facebook.com/PUPMyslowice.

Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:30.

Telefon kontaktowy 32/223-16-09.

Mat. nadesłany

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice