Informacja Powiatowego Urzędu Pracy!

07 marca 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria:

- osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin,

- z ustalonym II profilem pomocy.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Do odbycia stażu tutejszy Urząd w pierwszej kolejności będzie kierował osoby należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Staże będą organizowane na okres do 6 miesięcy.

Po zakończeniu stażu Organizator stażu musi zagwarantować zatrudnienie na nieprzerwany okres 90 dni kalendarzowych w ramach:

- umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym
w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego
w odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w trakcie trwania zawartej
umowy.

Zgodnie z Regulaminem z dnia 28.12.2018 r. w sprawie organizacji stażu w pierwszej
kolejności realizowane będą:
- wnioski organizatorów, w których wskazani są kandydaci oraz
- wnioski, w ramach których staże odbywają się na terenie działania miasta Mysłowice.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach od dnia  7.01.2019r. do wyczerpania środków. Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem, zostaną rozpatrzone negatywnie.

Regulamin w sprawie organizacji stażu oraz aktualny wniosek są dostępne na naszej stronie internetowej: http://myslowice.praca.gov.pl  oraz w pokoju nr 15. Prosimy o dokładne zapoznanie się z w/w regulaminem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Instrumentów i Usług Rynku Pracy w pokoju nr 15.

Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 8:00 do 14:30.

Telefon kontaktowy 32/223-16-09.

Nadesłane

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice