Informacja dotycząca wycinki drzew w dzielnicy Brzezinka

24 grudnia 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Przedstawiamy informację z Urzędu Miasta dotyczącą wycinki drzew przy ul. Leśnej w dzielincy Brzezinka.

"1. Teren przy ul. Leśnej w dzielnicy Brzezinka, na którym trwa wycinka drzew stanowi działki o klasoużytku LASY (Ls), które są w posiadaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Katowice.
2. Zgodnie z przepisami ustawy o chronię przyrody usunięcie drzew z terenów leśnych nie wymaga zezwolenia organu administracji publicznej.
3. Ponadto w kompetencjach Prezydenta Miasta nie mieszczą się sprawy dotyczące wycinki drzew z terenów leśnych, obowiązek ten spoczywa wyłącznie na jej posiadaczu, a Prezydent nie ma możliwości sprzeciwu co do dokonywanej wycinki.
4. Lasy państwowe mają obowiązek prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną mającą na celu zachowanie trwałości lasu i właściwej struktury wiekowej i gatunkowej.
5. Wszystkie zabiegi wykonywane na terenach leśnych objęte są planem urządzenia lasu, który sporządza się na 10 lat i zatwierdzany jest przez ministra właściwego ds. środowiska. Przestrzeganie realizacji planu jest obligatoryjne.
6. W lasach stosuje się różne rodzaje cięć, większość ma charakter pielęgnacyjny, obszary z których pozyskuje się drewno są odnawiane tj. wprowadzane jest następne pokolenie drzew. Wprowadzenie kolejnego pokolenia drzew może następować poprzez odnowienie naturalne – gdy drzewa naturalnie wyrastają z opadłych nasion lub sztucznie z wprowadzonych sadzonek dopasowanych gatunkowo do siedliska." 
 

Źródło: Mysłowice - profil oficjalny 

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice