Informacja dla mieszkańców - prawa jazdy i dowody rejestracyjne!

29 kwietnia 2020

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Informacje dotyczą wydłużenia na rejestrację, zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu. Jak również pozwolenia czasowego i prawa jazdy!

- WYDŁUŻENIE TERMINU NA REJESTRACJĘ, ZGŁOSZENIE ZBYCIA, NABYCIA POJAZDU - z 30 do 180 dni został wydłużony czas na zgłoszenie kupna lub sprzedaży zarejestrowanego pojazdu w Polsce oraz na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej. Zmiana dotyczy pojazdów sprowadzonych, zbytych lub nabytych licząc od dnia 1.03.2020 r. i obowiązuje do 31.12.2020 r.

- POZWOLENIA CZASOWE - wydane podczas rejestracji pojazdu pozwolenia czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem, iż pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym.

- PRAWA JAZDY - w przypadku gdy ważność praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, pozwoleń na kierowanie tramwajem, pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ważność tych dokumentów i uprawnień ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Powyższe dotyczy również: świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy, legitymacji egzaminatora, zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy), wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice