Dojedź(MY) bezpiecznie do celu w Mysłowicach!

28 stycznia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Komunikaty

Policjanci w Mysłowicach rozpoczynają działania w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”. Akcja związana jest ze zbliżającymi się w naszym województwie feriami zimowymi. Mundurowi, jak co roku, będą dbać o bezpieczeństwo podróżujących po naszych drogach.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” skierowana jest głównie do kierujących pojazdami (transport zbiorowy i indywidualny). Prowadzone w ramach akcji działania profilaktyczne mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami między innymi na:

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze);
- stan techniczny pojazdu;
- bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności dzieci;
- swój stan psychofizyczny;
- koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu.

Równolegle prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne „Bezpieczny PAS(ażer)”. Policjanci w ramach akcji będą przypominać pasażerom, że są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi będą również uświadamiać, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Ponadto policjanci uczestniczą i będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane są zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Źródło: KMP Mysłowice

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice