Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów

09 stycznia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Interwencje

W związku z opadami śniegu przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe , takie jak hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować grzywną w drodze mandatu karnego, a nawet zakazem użytkowania obiektu.

Obowiązek utrzymywania czystości i porządku spoczywający na właścicielach bądź zarządcach nieruchomości dotyczy wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. W związku z opadami śniegu przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów obiektów wielkopowierzchniowych oraz usuwaniu niebezpiecznych sopli lodowych.

Za niedopełnienie obowiązków spoczywających na właścicielach bądź zarządcach tych nieruchomości grozi kara grzywny w drodze mandatu karnego, a nawet natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu. Co ważniejsze osoba, która uległa wypadkowi z powodu tego typu zaniedbań ma prawo dochodzenia przed sądem cywilnym odszkodowania od zobowiązanego do utrzymania czystości i porządku budynku.

Źródło: KMP Mysłowice

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice