Nielegalne wysypiska!

18 lutego 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Interwencje

Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice wystosował apel do mieszkańców. Poniżej prezentujemy jego treść i jednocześnie prosimy abyście wzięli sobie to do serca!

Mieszkańcy Mysłowic, dbajmy wspólnie o NASZE MIASTO. Przypominamy, że w Mysłowicach przy ul. Miarki 38 oraz przy ul. Piaskowej czynne są specjalne Punkty, do których mieszkańcy miasta Mysłowice mogą bezpłatnie oddawać m.in. kłopotliwe odpady.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 19.00, w soboty, od godz. 8.00 do godz. 14.00.

Odpady przyjmowane NIEODPŁATNIE to papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, MEBLE i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 300 kg na mieszkańca na rok.

Odpady przyjmowane ODPŁATNIE - cennik wraz z informacjami dostępny na naszej stronie: http://www.zomm.pl

P.S. Teren pokazany na zdjęciach został już posprzątany!

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Redaktor Naczelny Myslowice.net

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice