Interwencje mieszkańców: Kwiatowa do posprzątania!

11 lipca 2018

Drukuj artykuł
Kategoria:
Interwencje

„Piszę do Państwa w sprawie chodnika przy ul. Kwiatowej (wzdłuż byłego parkingu strzeżonego). Jest on zaśmiecony i zarośnięty chwastami, które przedostają się przez ogrodzenie po byłym parkingu. Zimą teren nie jest odśnieżamy.
Ponadto, w pobliżu garaży chodnik jest "zabarykadowany" przez drzewo owocowe, które przerosło przez ogrodzenie. Osoby idące chodnikiem zmuszone są wchodzić na jezdnię, by to drzewo ominąć, ponadto z drzewa spadają owoce, które gniją i przyciągają roje owadów.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.0.1289 t. j.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Nieruchomość została kupiona wiosną ub. roku i poza częściowym jej ogrodzeniem nową siatką nic tam się nie dzieje. W załączeniu przesyłam zdjęcia potwierdzające ww. stan.”


Wasz Czytelnik.

Pismo i zdjęcia zostaną przekazane do właściwego wydziału Urzędu Miasta Mysłowice

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice