Awanse i nagrody dla mysłowickich strażaków!

09 maja 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Interwencje

W czwartkowe popołudnie w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach odbyły się oficjalne uroczystości związane ze Świętem Straży Pożarnej.

W uroczystością udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu, władz wojewódzkich, służb mundurowych i lokalnej społeczności. Były gratulacje awanse i nagrody.

Władze Miasta reprezentowali Prezydent Dariusz Wójtowicz, jego dwaj zastępy Urszula Gruca i Wojciech Chmiel oraz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Sandra Jędrzejas.

Poniżej fotogaleria z wydarzenia.

9 maja 2019 r. w KM PSP w Mysłowicach odbyły się uroczyste Miejskie Obchody Dnia
Strażaka. W trakcie uroczystości za szczególne zasługi w realizacji zadań na rzecz ochrony
przeciwpożarowej strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom i działaczom
Ochotniczych Straży Pożarnych wręczone zostały ordery, odznaczenia, odznaki oraz nadania
wyższych stopni służbowych, wyróżnienia i nagrody pieniężne.

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała:
- st. kpt. Anna Gwiazda
 

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę otrzymał:
- ogn. Sebastian Henke
Odznaczenia zostaną wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka
w Katowicach w dniu 24.05.2019 roku

 

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
- mł. bryg. Adam Sewielski
- dh Dariusz Kotas
 

Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
- Michał Nita
- Dominik Żymła
- Piotr Pejaś
- Adam Dorak
- Celina Nierodkiewicz
- Zbigniew Marek
- Krzysztof Kuska
 

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
- st. kpt. Anna Gwiazda
- st. kpt. Grzegorz Siemko
- mł. kpt. Michał Nowakowski
- mł.asp. Grzegorz Katus
- st. ogn. Katarzyna Buda
- Marcin Tuszyński
- Tomasz Pypłacz
- Mateusz Poerschke
 

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
Pierwszy stopień oficerski - młodszego kapitana
- asp. Rafał Rupka.
Nominacja oficerska została wręczona podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w
Warszawie w dniu 4.05.2019 roku
Stopień ogniomistrza
- mł. ogn. Grzegorz Bargieł
- mł. ogn. Paweł Żabicki
Stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Marcin Habryn
- st. sekc. Marcin Baster
stopień starszego sekcyjnego
- sekc. Sebastian Żołna
 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił DYPLOMEM
- mł. bryg. Rafała Pietrzyka

Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach oraz Komendant Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Mysłowicach za wyróżniającą się postawę, zaangażowanie na rzecz
ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Mysłowice wyróżnił 3 strażaków nagrodą pieniężną.

 

Złotą Odznakę „Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymał:
- Janusz Kuczowic
Srebrną Odznakę „Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymali:
- Mateusz Berger
- Jakub Ciepły
- Oliwer Pacwa
- Wiktor Stolarz
Brązową Odznakę „Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymali:
- Piotr Bartoszek
- Dawid Jochemczyk
- Błażej Kostka
- Nikodem Kuczowic
- Dorian Pacwa
Odznakę Wzorowy Strażak:
- Borzęcki Aleksander
- Krysik Krystian
- Juszczak Łukasz
- Orkisz Anna
 

Za szczególne zasługi w realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
Prezydent Miasta Mysłowice na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach wyróżnił nagrodami pieniężnymi 14 strażaków i pracowników państwowej straży pożarnej.

 

Prezydent Miasta Mysłowice na wniosek dh Edwarda Lasoka Prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Mysłowicach
wyróżnił nagrodami pieniężnymi 15 strażaków ochotniczych straży pożarnych.

 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice