Mieszkania do remontu i przetarg na najem

11 lutego 2014

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

Trzy mieszkania wykazane do remontu indywidualnego oraz jeden przetarg na najem - to oferta miasta w lutym. Wszystkich poszukujących własnego "M" zachęcamy do zapoznania się z informacjami!

W Y K A Z
mieszkań do remontu indywidualnego w miesiącu lutym 2014r.

LP. Adres Pow. użyt. Pow. mieszk. Wyposażenie Liczba pokoi piętro Administracja
1. ul. Krakowska 8a/3 40,00m2 20,00m2 Instalacja wodno-
kanalizacyjna, elektryczna,

brak łazienki, w.c. ,brak

gazu, ogrzewanie piecowe
1 pokój + kuchnia I ADM

ul.Grunwaldzka 20

tel. 32 222 59 95
2. ul. Świerczyny 40/7 37,80m2 24,25m2 Instalacja wodno-
kanalizacyjna, elektryczna,

brak gazu, łazienka, w.c.,

ogrzewanie piecowe.
1 pokój + kuchnia II ADM

ul.Grunwaldzka 20

tel. 32 222 59 95
3. ul. Bytomska 27a/10 69,50m2 46,81m2 Brak Instalacji wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej,

brak gazu, ogrzewanie

piecowe, brak w.c. i łazienki,

brak wyposażenia

2 pokoje + kuchnia III ADM

ul.Grunwaldzka 20

tel. 32 222 59 95

Wniosek wraz z ofertą na wskazany lokal mieszkalny oraz „oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu ” należy składać do Urzędu Miasta w terminie od 10 do 20 każdego miesiąca.


Prezydent Miasta Mysłowice o g ł a s z a drugi przetarg na najem lokalu mieszkalnego o czynszu wolnym o powierzchni powyżej 80m².

Przetarg na wysokość miesięcznego czynszu wolnego odbędzie się w formie licytacji ustnej w dniu 11.03.2014r. o godz. 12ºº w sali Nr 204 I piętro Urzędu Miasta Mysłowice na niżejwymieniony lokal :

- lokal mieszkalny przy ul. Bytomskiej 37/7
2 pokoje + kuchnia - II piętro, pow. użytkowa - 90,30m²
wyposażenie - łazienka, w.c., ogrzewanie piecowe, gaz
cena wywoławcza - 428,92 zł
wadium w wysokości - 4.289,20 zł
koszty manipulacyjne - 42,89 zł

Przedmiotowy lokal mieszkalny wymaga remontu, który wykona przyszły lokator.

Wadium i koszty manipulacyjne należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mysłowice do godz.9ºº w dniu przetargu lub na konto Urzędu Miasta Mysłowice nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 nie później jednak niż do dnia roboczego poprzedzającego datę przetargu.

Z wpłaconego wadium kwota 3-krotnego wylicytowanego czynszu zaliczona zostaje na poczet kaucji zabezpieczającej, pozostała kwota wadium - na czynsz.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które posiadają zameldowanie stałe na terenie Mysłowic, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub posiadająlokal bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji, posiadają dochód miesięczny brutto równy lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód wpłaty wadium,dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach brutto uzyskanych w miesiącu lutym 2014r. oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkujew obecnie zajmowanym mieszkaniu oraz do złożenia oświadczenia, którego treść została określona w załączniku do regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych o pow. powyżej 80m2 - – Zarządzenie Nr 89 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 20 marca 2013 r.

Lokal można oglądać w dniach - 6,7 i 10 marca 2014r. w godz. od 13ºº do 15ºº.

Urząd Miasta zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej – Zespół Lokali Mieszkalnych i Użytkowych pokój 4, budynek przy ul.Pl.Wolności 2. Telefon 32 317-13-60.

materiały: radny Wiesław Tomanek

O Autorze

Joanna Frysztacka

Na co dzień spełnia się zawodowo od ponad 8 lat w zakresie szeroko pojętej promocji i marketingu. Po pracy aktywnie uczestniczy w życiu miasta prowadząc portal Myslowice.net. Niejednokrotnie wyróżniana za działalność oraz wspieranie miejskich inicjatyw.

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice