Kolejne mieszkania przekazane do remontu na Społecznej Komisji Mieszkaniowej

05 lutego 2014

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

W miesiącu lutym trzy kolejne osoby, rodziny będą mogły rozpocząć remont mieszkań, które zostały przekazane im przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. To ciekawa alternatywa w sytuacji, gdy o własne M jest niezwykle trudno, a lista osób, które już z niej skorzystały, jest coraz dłuższa - na 3 mieszkania wykazane w lutym, było w sumie 16-stu chętnych.

W dniu 04 lutego 2014 r. o godzinie 13ººodbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w składzie: Krystyna Rygiel - MOPS Mysłowice, Marek Jaworski - MZGK Mysłowice, Roman Capala, Wiesław Tomanek, Michał Makowiecki - radni RM Mysłowice oraz przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej: kierownik mgr Helena Polok oraz Bogusława Niezgoda. Wykaz mieszkań do remontu oraz przebieg posiedzenia komisji poniżej.

Porządek posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej
1. Rozpatrywanie złożonych ofert na mieszkania do remontu na koszt własny.
2. Sprawy bieżące
3. Wolne wnioski

Do remontu indywidualnego w miesiącu lutym były wystawione trzy mieszkania:

  • ul. Bytomska 33/2, pow. użytkowa 33,30 m², pow. Mieszkalna 17,50 m²; wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe, brak łazienki, wc na korytarzu, 1 pokój + kuchnia, parter, ADM ul. Grunwaldzka 20 tel.32.222-59-95
  • ul. Katowicka 9a/14, pow. Użytkowa 56,50 m², pow. Mieszkalna 40,20 m², wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gaz, wc, ogrzewanie piecowe; 2 pokoje + kuchnia; I piętro, ADM ul. Grunwaldzka 20 tel.32.222-59-95.
  • ul. Zielona 4/3, pow. Użytkowa 39,40 m², pow. Mieszkalna 25,00 m², wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wc wspólne, ogrzewanie piecowe; 1 pokój + kuchnia; I piętro, ADM ul.Miarki7a tel. 32.222-24 -97.

Komisja przyznała wszystkie 3 mieszkania do remontu - na ul. Bytomska 33/2 była złożona jedna oferta, na mieszkanie przy ul Katowickiej 9a/14 było złożone 5 ofert, a na mieszkanie przy ul. Zielonej 4/3 było złożone 10 ofert. Jak widać zainteresowanych jest sporo.

Następnie komisja przystąpiła do zaopiniowania wniosków dot. umieszczenia na liście oczekujących o przydział mieszkań socjalnych.

Komisja pragnie poinformować mieszkańców naszego miasta, że od 25 kwietnia obowiązuje Zarządzenie Prezydenta miasta Mysłowice nr.139/2013 z dnia 25 Kwietnia 2013 r.:

Zarządzenie dot. zwolnienia z czynszu za lokale mieszkalne z tytułu nakładów poniesionych przez najemcę na remont mieszkania wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice.

W okresie prowadzenia remontu lokalu mieszkalnego przyszły najemca zobowiązany jest do opłacania opłat za media od dnia zawarcia umowy na wykonanie remontu na koszt własny w sytuacji, gdy są to nakłady obciążające.

Najemca, który na własny koszt wykonał remont lokalu mieszkalnego przed zawarciem umowy najmu na czas nieoznaczony, ma prawo do zwolnienia z opłaty czynszu z tytułu najmu tego w wysokości:
  a) 100 % czynszu przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy najmu tego lokalu mieszkalnego, jeżeli wartość remontu wyniosła, co najmniej 5.000 zł i nie więcej niż 10.000 zł.
   b) 100% czynszu w pierwszym i 50% opłaty czynszu w drugim roku od dnia zawarcia umowy najmu tego lokalu mieszkalnego, jeżeli wartość remontu wyniosła powyżej 10.000 zł.
Najemca lokalu socjalnego, który na własny koszt wykonał remont tego lokalu przed zawarciem umowy najmu ma prawo do zwolnienia z opłaty czynszu z tytułu najmu tego lokalu w wysokości:
    a) 100% czynszu przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy najmu tego lokalu, jeżeli wartość remontu wyniosła co najmniej 3.000 zł i nie więcej niż 6.000zł
    b) 100 czynszu przez okres dwóch lat od dnia zawarcia umowy najmu tego lokalu socjalnego, jeżeli wartość remontu wyniosła powyżej 6.000 zł.

Prawo do zwolnienia z czynszu na zasadach określonych w § 2 i §3 zarządzenia przysługuje
wyłącznie osobom ujętym na liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład zasobu gminy Miasta Mysłowice, po złożeniu przez najemcę wniosku
1. Szczególowy zakres remontu lokalu mieszkalnego zostanie określony w protokole zdawczo – odbiorczym, spisanym przez MZGK i Najemcę
2. Zakres rzeczowo – finansowy do wykonania przez przyszłego najemcę winien być zatwierdzony przez służby MZGK.
3. Koszt remontu podlega weryfikacji przez służby MZGK.
4. Szczegółowe warunki dot. wykonania remontu lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę zostaną określone w umowie na wykonanie remontu.
Remont lokalu mieszkalnego na koszt własny przyszłego najemcy należy przeprowadzić w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy.
Decyzję o przedłużeniu terminu wykonania remontu lokalu mieszkalnego podejmuje Dyrektor MZGK.

Zapisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą najemcy, który zawarł umowę najmu lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80m² w wyniku przeprowadzonego przetargu.

WYKAZ
Mieszkań do remontu indywidualnego w miesiącu marcu 2014 znajduje sie do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej: kierownik mgr Helena Polok oraz Bogusława Niezgoda.

Wniosek wraz z ofertą na wskazany lokal mieszkalny oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu należy składać do Urzędu miasta w terminie od 10 do 20 każdego miesiąca

O Autorze

Joanna Frysztacka

Na co dzień spełnia się zawodowo od ponad 8 lat w zakresie szeroko pojętej promocji i marketingu. Po pracy aktywnie uczestniczy w życiu miasta prowadząc portal Myslowice.net. Niejednokrotnie wyróżniana za działalność oraz wspieranie miejskich inicjatyw.

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice