Wycieczka marzeń

09 kwietnia 2017

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

22 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Placówka nr 3, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkurs pt. "Wycieczka marzeń". Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych w celu rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia, pobudzania kreatywności twórczej, krzewienia zainteresowań turystyką i hotelarstwem oraz rozbudzania ducha zdrowej rywalizacji.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Wycieczka marzeń”.

Konkurs trwał kilka tygodni i składał się z dwóch etapów: etapu pierwszego, polegającego na opracowaniu prezentacji multimedialnej pt. „Wycieczka marzeń” oraz etapu drugiego, jakim była osobista prezentacja najlepszych prac przez ich autorów w siedzibie organizatora konkursu.
Prezentacja musiała zawierać propozycję wycieczki do wybranego przez autora miejsca (miasta, regionu lub kraju) i zawierać odpowiedzi na pytania odnośnie celu wyjazdu, terminu, środka transportu, noclegu, wyżywienia oraz oczywiście atrakcji turystycznych.
Ocenie podlegały zgodność tematu prezentacji z tematem przewodnim konkursu, zawartość merytoryczna zamieszczonych informacji, innowacyjność i kreatywność, techniczna poprawność wykonania dzieła oraz atrakcyjność wizualna i forma graficzna.
Poziom prawie wszystkich prezentacji był niezwykle wysoki. Uczniowie przygotowali wystąpienia dotyczące wielu wspaniałych miejsc świata. Zaprezentowane zostały przykładowo Australia, Hiszpania, Bora Bora, Rumunia, Japonia, Amazonia i wiele innych regionów. Pomimo młodego wieku uczestników, zarówno prezentacje multimedialne jak i wystąpienia okazały się bardzo interesujące i profesjonalnie przygotowane. Poziom wykonania był w niektórych przypadkach wyrównany, dlatego komisja miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji wyłoniono zwycięzców:
I miejsce zajęła Agata Gaszczyk z Gimnazjum nr 1 za prezentację na temat Rumunii,
II miejsce zajęła Agnieszka Kozłowska z Gimnazjum nr 3 za prezentację o Japonii,
III miejsce zajął Kamil Kłoszewski z Gimnazjum nr 3 za prezentację dotyczącą Hiszpanii.
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody a wszyscy przybyli dyplomy uczestnictwa.
Serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do tego projektu!
Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarsko - turystycznych Placówki nr 3, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice