Ochrona interesów konsumenta w Polsce!

22 marca 2017

Drukuj artykuł
Kategoria:
Kultura i Edukacja

17 marca w Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Dokąd po indeks”, w którym wzięli udział tegoroczni  maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Urszula Grzega.

W swoim wykładzie „Ochrona interesów konsumenta w Polsce”  profesor  Urszula Grzega zawarła informacje o instytucjach, organizacjach  i aktach prawnych stojących na straży indywidualnych i zbiorowych praw konsumenta w Polsce. Omówiła konkretne sytuacje dotyczące zakupów towaru i usług oraz umów zawieranych  z operatorami  telefonicznymi, deweloperami, biurami podróży czy dostawcami  gazu i energii elektrycznej. Przedstawiła zasady działania przepisów prawa o gwarancji i rękojmi oraz podkreśliła znaczenie wszelkich działań, służących podniesieniu poziomu wiedzy i świadomości konsumentów o przysługujących im prawach.

W drugiej części spotkania profesor Urszula Grzega  zaprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Przedstawiła ofertę dydaktyczną uczelni i bardzo dobre perspektywy zawodowe dla jej absolwentów. Zachęcała obecnych maturzystów do podjęcia studiów na jednym z wielu oferowanych przez Uniwersytet kierunków. Uczniowie mieli wiele pytań do Pani profesor, dotyczących zarówno procesu rekrutacji na uczelnię, jak i samego przebiegu studiów. Spotkanie w Czytelni Głównej wzbogaciło młodzież z ZSO o spory zasób wiedzy z zakresu praw konsumenckich, a uzyskane informacje dotyczące Uniwersytetu Ekonomicznego z pewnością posłużą maturzystom w ich edukacyjnych planach.

Materiał nadesłany

O Autorze

Iwona Chajto

Mysłowiczanka z wyboru, dziennikarka społeczna zajmująca się sprawami miejskimi, ekologią i prawami zwierząt. Zapalona działkowiczka.

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice