Program "Lepsze Jutro" w Mysłowickim Areszcie Śledczym

19 kwietnia 2017

Drukuj artykuł
Kategoria:
Interwencje

W okresie  od 4 do 6 kwietnia, osadzeni w Mysłowicach uczestniczyli w programie readaptacyjnym o charakterze pomocy postpenitencjarnej – z uwzględnieniem wsparcia udzielanym przez państwo i społeczeństwo pt. „LEPSZE JUTRO” realizowanym  przy współpracy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach.

Program umożliwia osadzonym zdobycie wiedzy w zakresie pomocy postpenitencjarnej jako istotnego elementu profilaktyki społecznej. Zadaniem niniejszego programu jest przedstawienie  instytucji jak też ich roli dotyczącej szeroko rozumianego wsparcia, a jej celem jest pomoc materialna, psychologiczna, prawna, medyczna lub inna, w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej beneficjenta. Celem tych działań jest utrwalenie wyników resocjalizacji i zapobieganie powrotowi do przestępstwa.

Ponadto kontakt z zaproszonymi gośćmi,  posłużyć może jako bodziec do podnoszenia osobistej motywacji w zakresie dokonywania rozwojowych zmian we własnym życiu. 

Tekst i zdjęcia: Izabela Purat

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice